nauka
Uniwersytet Gdański po raz kolejny znalazł się w Rankingu Szanghajskim, czyli zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie. Uczelnia jest notowana w tegorocznym rankingu Global Ranking of Academic Subjects na pozycji 401-500 wśród najlepszych uczelni na świecie w dyscyplinie Ekologia. Obecność Uniwersytetu Gdańskiego w tym zestawieniu potwierdza znaczący wkład prowadzonych na Uczelni badań naukowych w rozwiązywanie…