Medale Rady Miasta wręczone. Laureatkami z UG: prof. Krystna Bieńkowska - Szewczyk i dr Anna Strzałkowska

W czwartek, 2 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska odbywającej się w Dworze Artusa, wręczono Medale Św. Wojciecha i Medale Księcia Mściwoja II. Dwie naukowczynie z Uniwersytetu Gdańskiego znalazły się wśród tegorocznych laureatów: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk oraz dr Anna Strzałkowska. W sumie odznaczenia otrzymało sześć osób i jedna organizacja działające na rzecz naszego miasta.

Medale Św. Wojciecha (S. Adalbertusa) i Księcia Mściwoja II (Mestwina II) Rada Miasta Gdańska ustanowiła w 1996 roku. Oba wyróżnienia są honorowymi odznaczeniami przyznawanymi polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi na rzecz miasta. Dotychczas nagrodzonych zostało medalem św. Wojciecha 79 laureatów, a medalem Księcia Mściwoja II – 134.

Nagrodzeni

W 2022 roku dziewięcioosobowa Kapituła pod przewodnictwem Agnieszki Owczarczak – Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska przyznała trzy Medale Św. Wojciecha:

  • dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk (Uniwersytet Gdański)

Medal św. Wojciecha za wpływ na rozwój nauki w wymiarze krajowymi międzynarodowym, na rozwój służby zdrowia, szkolnictwa wyższego i gospodarki, za wpływ na współpracę i integrację środowiska akademickiego, zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.

  • Magdalena Renk-Grabowska

Medal Św. Wojciecha za zasługi w dziedzinie kultury m.in. poprzez organizowanie wydarzeń artystycznych rozsławiających Gdańsk, jak również reaktywowanie Festiwalu Jazz Jantar oraz podniesienie jego rangi w skali kraju.

  • Stowarzyszenie Arbuz

Medal św. Wojciecha: za projekty społeczno- artystyczne, które pomagają w inicjowaniu działalności twórczej, wspierają idee edukacji wielokulturowej, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz społeczną i obywatelską aktywizację cudzoziemców.

Cztery Medale Księcia Mściwoja II otrzymali:

  • dr Anna Strzałkowska (Uniwersytet Gdański)

Medal Księcia Mściwoja II za budowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy w zakresie budowania polityk miejskich, szczególnie w zakresie działań na rzecz praw człowieka i równego traktowania.

  • Andrzej Szydłowski

Medal Księcia Mściwoja II za promocję Gdańska w Polsce i na świecie poprzez organizowanie inicjatyw typu „Święto Chleba w Gdańsku” lub „Światowy Dzień Chleba”, jak również za działalność charytatywną i wspieranie sportowych drużyn młodzieżowych.

  • Janusz Czerwiński

Medal Księcia Mściwoja II za wybitne osiągnięcia naukowe, trenerskie i organizacyjne w sporcie, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

  • inż. arch. Aleksander Ślusarz

Medal Księcia Mściwoja II za zasługi dla gdańskiego i polskiego dziedzictwa historycznego, w tym za ocalenie Wartowni Nr 1 na Westerplatte przed zniszczeniem, poprzez opracowanie nowatorskiej techniki przesunięcia obiektu.

Sylwetki Laureatów oraz skład Kapituły znajdziemy tutaj

Informacja ze strony Referatu Prasowego UM Gdańsk

Dariusz Wołodźko/Referat prasowy Urzęd Miejskiego w Gdańsku