Uczelnie Fahrenheita wspólnie zainaugurują nowy rok akademicki?

Fot. PG

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

 

Pierwsza w historii wspólna uroczystość otwarcia roku akademickiego przez UG, PG i GUMed może odbyć się już 1 października 2022 r. List intencyjny w tej sprawie przekazali na ręce Prezydent Gdańska Rektorzy reprezentujący Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita (FarU).

Spotkanie odbyło się 8 czerwca br. na Politechnice Gdańskiej. Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz przywitali przed Gmachem Głównym PG rektorzy: prof. Marcin Gruchała (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Krzysztof Wilde (Politechnika Gdańska) i prof. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański).

Rozmowa dotyczyła m.in. zacieśniania relacji pomiędzy Uczelniami Fahrenheita a Miastem Gdańsk oraz podejmowania przyszłych inicjatyw i działań. Przewodnim tematem spotkania był pomysł otwarcia roku akademickiego 2022/2023 poprzez zorganizowanie wspólnej uroczystości przez GUMed, PG, UG, pozostałe gdańskie uczelnie oraz gdański magistrat. Miałaby się ona odbyć zarówno na ulicach Głównego Miasta, jak również w Europejskim Centrum Solidarności.

Niech żyje nauka!

- Pragniemy pokazać, że Gdańsk jest miastem akademickim i miastem nauki. Chcemy, aby ten dzień był radosną manifestacją jedności środowiska akademickiego. Prawdziwym świętem nauki! – napisali w liście do prezydent Dulkiewicz Rektorzy GUMed, PG i UG.

Co ważne, intencją Rektorów Uczelni Fahrenheita jest, by uroczystość mogła być zorganizowana wspólnie przez wszystkie gdańskie szkoły wyższe, a nie tylko te, które współtworzą FarU. Wydarzenie pod hasłem Niech żyje nauka! wstępnie zostało zaplanowane na 1 października 2022 r. Oprócz niego, wszystkie trzy uczelnie planują zorganizować w swoich murach osobne, tradycyjne inauguracje.

FarU