konferencje
Członkowie wspólnot trzech gdańskich uniwersytetów FarU -  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej - spotkają się, by razem debatować nad jakością kształcenia. W czasie wydarzenia przybliżone zostaną tematy studenckiej oceny nauczyciela, tutoringu i mentoringu rówieśniczego oraz roli sztucznej inteligencji w…
współpraca
Wyłoniono trzech zagranicznych doktorantów, którzy otrzymają stypendium naukowe im. Daniela Fahrenheita ufundowane przez Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita. To pierwsza edycja nowej kategorii stypendiów przyznawanych przez Miasto Gdańsk. Zwycięzcy będą kontynuować interdyscyplinarne badania naukowe w ramach rozprawy…
współpraca
Przed nami kolejny webinar osadzony w temacie wynalazków i patentów – „Dobre praktyki w procesie komercjalizacji”. Wydarzenie organizowane jest przez Centra Transferu Technologii UG, PG i GUMed i kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką. Webinar pt. „Dobre praktyki w procesie komercjalizacji” odbędzie się 3 listopada 2022 r. o godz. 11:00…
współpraca
Fot. Paweł Sudara/GUMed Zespoły studentów z GUMed, PG i UG przygotują propozycje rozwiązań i koncepcje funkcjonowania przyszłych przystanków PKM Południe. Prace powstają w ramach drugiej edycji konkursu Kolej na Południe, organizowanego wspólnie przez Uczelnie Fahrenheita (FarU) oraz Pomorską Kolej Metropolitalną (PKM). Inauguracja…
życie akademickie
Grafika Alan Stocki/UG Studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni FarU zachęcamy do udziału w konkursie „Szachy z Fahrenheitem”. Wydarzenie jest z jednej strony promocją szachów jako dyscypliny sportu, z drugiej zachętą do spędzania czasu przy wysiłku intelektualnym. Turniej będzie komentowany w czasie rzeczywistym przez…
życie akademickie
Już pierwszego października br., w sercu Gdańska, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus Igitur, kilkanaście gdańskich uczelni uroczyście otworzy rok akademicki 2022/2023. To wyjątkowe wydarzenie w kraju, podkreślające rolę środowiska akademickiego w życiu miasta. W zainicjowanym przez Uczelnie Fahrenheita święcie nauki udział wezmą przedstawiciele Uczelni FarU wraz z kilkunastoma gdańskimi szkołami wyższymi i…
kultura
Grafika: Alan Stocki/UG Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Nauki Gdańskiej - organizatorzy wystawy plenerowej, poświęconej sylwetkom wybitnych badaczek, prekursorek i liderek związanych z Uczelniami Fahrenheita - zapraszają na wystawę czasową oraz do udziału w towarzyszącym jej panelu dyskusyjnym. Od 5 sierpnia do 30 września…
współpraca
Niemal dwa lata temu największe uczelnie w regionie połączyły siły. Tak powstał Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Co się zmieniło w tym czasie? Jaką pozycję ma nowy ośrodek akademicki w Polsce i za granicą? Czy ta współpraca zacieśni się jeszcze bardziej? - Analizy wyraźnie pokazują, że hipotetyczny Uniwersytet Fahrenheita znalazłby się w kraju na ok. trzeciej pozycji. Zaistnielibyśmy również w…
współpraca
Jesteś doktorantem i prowadzisz interdyscyplinarne badania naukowe? Chcesz odbyć roczny staż w jednej z najlepszych uczelni Polski północnej? Ta oferta jest dla Ciebie. Prezydent Miasta Gdańska wspólnie z Uczelniami Fahrenheita ufundowała trzy prestiżowe stypendia naukowe imienia Daniela Gabriela Fahrenheita dla najlepszych doktorantów z zagranicy.…
współpraca
Otwarty wykład architekta Miasta Gdańska, prof. Piotra Lorensa, odbędzie się w ramach cyklu „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos”. Trzy spotkania w trzy miesiące organizowane przez Uczelnie Fahrenheita pod wspólnym hasłem „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos” to cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie…
współpraca
Fot. Krzysztof Krzempek/PG   Pierwsza w historii wspólna uroczystość otwarcia roku akademickiego przez UG, PG i GUMed może odbyć się już 1 października 2022 r. List intencyjny w tej sprawie przekazali na ręce Prezydent Gdańska Rektorzy reprezentujący Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita (FarU). Spotkanie odbyło się 8 czerwca br…
współpraca
Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska. Podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia, władze Uczelni Fahrenheita podsumowały zakończone niedawno obchody Dnia Fahrenheita, a także dyskutowały nad uruchomieniem nowej nagrody imienia patrona międzyuczelnianego porozumienia. Posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita odbyło…
współpraca
Dzień Jakości FarU to cykl wydarzeń, których celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni partnerskich oraz wspólna dyskusja nad metodami przekazywania wiedzy i uzyskanymi rezultatami nauczania. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu. Po raz pierwszy członkowie wspólnot trzech największych gdańskich ośrodków akademickich: Uniwersytetu…
współpraca
Myślisz o ochronie patentowej swoich wynalazków? A może chciałbyś poznać  granice pomiędzy inspiracją, a plagiatem lub dowiedzieć się, jakie są dobre praktyki związane z patentowaniem wynalazków? Jeśli tak, webinarium pt. „Dylematy procesu patentowania”, organizowane z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, jest dla ciebie. Z okazji…