Rekrutacja do szkoły letniej CBSS – Strategiczne narracje bałtyckości

szkolaletnia

Trwa rekrutacja do CBSS Summer University. Szkoła Letnia jest dla studentów cennym źródłem wiedzy, okazją do poznawania i nawiązywania kontaktów, budowania świadomości, wzmacniania postawy otwartości opartej na zrozumieniu, współpracy i dialogu. Termin aplikacji upływa 23 czerwca br.

W ramach projektu Young People Network for Balticness (YoPeNET) w dniach 17-25 września 2022 r. odbędzie się w Gdańsku szkoła letnia pod patronatem Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Tematem wiodącym szkoły są strategiczne narracje w budowaniu tożsamości regionalnej w obszarze Morza Bałtyckiego.

- Uczestnicy szkoły letniej zrozumieją, jak przebiega proces kształtowania się tożsamości i jakie rodzaje wpływów towarzyszą temu procesowi. Po ukończeniu Letniego Uniwersytetu CBSS studenci będą świadomi wzajemnych powiązań między przynależnością a tożsamością, szczególnie w kontekście regionu bałtyckiegomówi dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG z Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Wydziału Filologicznego UG, kierownik projektu YoPeNET oraz organizator wydarzenia z ramienia UG.

Szkoła Letnia będzie dla studentów nie tylko cennym źródłem wiedzy i okazją do nawiązania kontaktów, ale też możliwością poznania Gdańska zarówno od strony turystycznej jak i kulturalnej, jako centrum kulturalnego, społecznego i naukowego, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla teraźniejszości i przyszłości.

Podczas spotkań uczestników szczególna uwaga zostanie poświęcona tworzeniu się nowych tożsamości indywidualnych i zbiorowych w czasie trwającej politycznej niepewności i niestabilności.

- Nowa sytuacja migracyjna sprawiła również, że pojawiła się pilna konieczność uczenia się nowych zachowań i podejmowania praktycznych działań w środowisku wielokulturowym. Dlatego też zwrócimy szczególną uwagę na przeanalizowanie mechanizmów, struktury i treści realizowanych obecnie działań, oraz propagować będziemy dobre praktyki interakcji i włącznia migrantów w lokalne społeczności w regionie bałtyckim – dodaje prof. Kazimierz Musiał.

Uczestnicy szkoły letniej, czyli studenci, doktoranci i uczniowie licealni staną się współtwórcami treści edukacyjnych, które dzięki temu będą uwzględniały specyfikę budowania narracji tożsamościowej przez młodych ludzi w krajach ich pochodzenia, oraz pamięć kulturową, kulturę materialną i przestrzeń symboliczną regionu.

Przeprowadzane w projekcie spotkania, warsztaty i wizyty studyjne udokumentowane zostaną w formule cyfrowej i poddane fachowej edycji redakcyjnej, co pozwoli w przyszłości na ich ponowne wykorzystanie w szerszym środowisku międzynarodowego i międzykulturowego uczenia się.

Rejestracja i zgłoszenie:

Zainteresowani wydarzeniem powinni złożyć do 23 czerwca wniosek na adres: magdalena.muszel@fundacjazatoka.org. Wniosek powinien zawierać:

  1. Zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie, zaświadczenie o uczęszczaniu na uniwersytet/do szkoły średniej
  2. oświadczenie zawierające krótki opis zainteresowań i motywacji do udziału w kursie (300-500 słów z podwójnym odstępem, format MSWord).

Nie ma opłat rejestracyjnych ani czesnego. Organizatorzy pokrywają również koszty obiadów i kolacji. Koszty podróży do i z Gdańska pokrywa uczestnik.

Szczegółowy program i sylabus będą aktualizowane na stronie: https://yopenet.ug.edu.pl/

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Ogloszenie, szkoła letnia 186.86 KB
EMW/Zespół Prasowy UG