Uniwersytet Gdański notowany w prestiżowym rankingu QS World University Ranking 2023

dokument pdf

Uniwersytet Gdański w tegorocznej edycji rankingu QS World University Rankings utrzymał ubiegłoroczną pozycję w przedziale 801-1000 wśród najlepszych notowanych uczelni z całego świata.

O uplasowanie się w tegorocznym zestawieniu ubiegały się 2462 uczelnie z całego świata, z czego 1422 zostało ujętych w notowaniu rankingowym.

W opublikowanym 8. czerwca 2022 r. zestawieniu sklasyfikowano 22 polskie uczelnie wyższe (o trzy więcej, niż w roku ubiegłym), z których jedynie trzem udało się zakwalifikować ponad przedział 801-1000 (są to Uniwersytet Warszawski na 284 pozycji zestawienia, Uniwersytet Jagielloński na 293 pozycji oraz Politechnika Warszawska notowana w przedziale 521-530). Debiutujący w QS WUR Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został co prawda także sklasyfikowany wysoko w przedziale 521-530, jednak w tym przypadku prawdopodobnie wkradł się błąd dotyczący danych we wskaźniku Staff-Student Ratio (20 procent wagi w ocenie rankingowej) – przypadek ten jest wyjaśniany.

11 polskich uczelni wyższych równoważnie notowano w przedziale 801-1000. Są to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Wrocławski. Uczelnie notowane w przedziale 1001-1200 to Politechnika Śląska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet w Białymstoku, debiutujący w rankingu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Klasyfikację domykają uczelnie w przedziale 1201-1400: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz notowany po raz pierwszy w zestawieniu, Uniwersytet Rzeszowski.

Ranking QS oparty jest na sześciu głównych kryteriach oceny, z czego 50 proc. wagi posiadają oceny reputacyjne ekspertów i pracodawców z całego świata. Pozostałe kryteria oceny i ich wagi to: stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (20 proc.), liczba cytowań (20 proc.), stopień umiędzynarodowienia mierzony liczbą pracowników naukowych oraz studentów z zagranicy (odpowiednio po 5 proc.).

Wskaźnikiem najlepiej ocenianym okazał się dla UG udział w międzynarodowych sieciach badawczych – uczelnia w tym wskaźniku zajęła czwarte miejsce w Polsce (za UAM, UJ i UW) i 439 miejsce na świecie. Postęp, jaki zrobił UG, odzwierciedla fakt, iż w najnowszej edycji rankingu QS UG znalazł się w grupie 56 proc. najlepszych uczelni, podczas gdy rok temu był to zakres 62 proc., dwa lata temu 68 proc., a trzy lata temu 75 proc..

Nieustannie zachęcamy naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w badaniach reputacyjnych prowadzonych przez QS, gdyż ma to silne przełożenie na wyniki polskich uczelni w tym zestawieniu, jednym z najbardziej rozpoznawalnych notowań uczelni wyższych na świecie. 

Pierwsze miejsce w QS WUR 2023 zajął (tak jak w roku ubiegłym) Massachusetts Institute of Technology, a na podium znalazły się jeszcze University of Cambridge, który na miejscu drugim zastąpił Uniwersytet Oxfordzki, oraz Uniwersytet Stanforda (trzecia pozycja także rok temu).

Pełne zestawienie rankingu QS World University Rankings 2023 znajduje się na stronie: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023

QS po raz pierwszy w bieżącej edycji przymierzył się do oceny wpływu aktywności uczelni na środowisko, przyznając kategorie „gold”, „silver” i „bronze” lub tytuł kandydata – w tej kategorii 9 uczelni krajowych, w tym Uniwersytet Gdański, uzyskało status „bronze” (UW, UJ, AGH, UAM, PG, UG, UŁ, PŚ i SGGW). Jest to pilotażowe podejście QS do oceny aktywności uczelni w kontekście włączenia w realizację celów SDG. Od kilku lat taką klasyfikację, w oparciu o dokładną metodologię, przeprowadza organizacja rankingowa Times Higher Education publikując ranking Impact, w którym odnosimy znaczące sukcesy.

Oprac. Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, pełnomocnik Rektora ds. rankingów