Obrady Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w UG. Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych

Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF) stanowiąca ciało doradcze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) obradowała w dniach 23-24 czerwca br. w Uniwersytecie Gdańskim.

 

W skład Uniwersyteckiej Komisji Finansowej wchodzą prorektorzy odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i finansowe z 20 największych uniwersytetów klasycznych w Polsce. UKF jest ciałem doradczym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

W obradach w Uniwersytecie Gdańskim uczestniczyli, poza stałymi członkami komisji, dr hab. Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Najważniejszym punktem obrad była prezentacja i dyskusja nad opracowaniem zatytułowanym: „Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2016-2021”. ,Po raz osiemnasty z rzędu obliczenia do tego dokumentu wykonał Dział Kontrolingu Uniwersytetu Gdańskiego, kierowany przez mgr Dominikę Wendt. Analiza ta jest corocznie realizowana na podstawie danych i dokumentów za rok ubiegły obejmujących: sprawozdania F-01/s o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych, danych uzupełniających do sprawozdania F-01/s oraz informacji o liczbie studentów i pracowników.

Prezentację omówił prof. dr hab. Mirosław Szreder reprezentujący Uniwersytet Gdański w UKF. W obradach i dyskusji aktywnie uczestniczyła ponadto mgr Marzena Wojtaszko – Kwestor Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Zuzanna Minga/WZR
Zuzanna Minga/WZR