współpraca
Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF) stanowiąca ciało doradcze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) obradowała w dniach 23-24 czerwca br. w Uniwersytecie Gdańskim.   W skład Uniwersyteckiej Komisji Finansowej wchodzą prorektorzy odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i finansowe z 20 największych uniwersytetów klasycznych w Polsce. UKF jest ciałem doradczym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP…