NAJNOWSZY NUMER „GAZETY UNIWERSYTECKIEJ”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Gazety Uniwersyteckiej”. Znajdziecie w nim Państwo wiele informacji z życia uczelni i osób tworzących naszą społeczność – pracowników, studentów i doktorantów.

Są to m.in. relacje z takich wydarzeń jak: Piknik Nauki Fahrenheita, Dzień Zrównoważonego Rozwoju, gala konkursowa Pomorskiej Akademii Kompetencji Społecznych, Dzień Dziecka na Uniwersytecie Gdańskim, XI edycja Chemiliady, wystawa „6 z historii”, a także wykład prof. Grzegorza Kołodki czy seminarium „Wielcy polscy ekonomiści – Władysław Grabski”.

Jest też 6 interesujących wywiadów: z pracownikami Centrum Zrównoważonego Rozwoju, z prof. Danielle Reed, która przyjechała do Gdańska w ramach programu „Profesorowie wizytujący UG”, z prof. Michałem Harciarkiem – nowym dziekanem Wydziału Nauk Społecznych, z Mateuszem Iskrzyckim – studentem ekonomii, którego prace znalazły się w Galerii na Ekonomicznym, z Magdaleną Niestoruk – menadżerką Akademickiego Chóru UG, a także z Marceliną Wilczewską – główną inicjatorką akcji Studenci dla Ukrainy – PomagaMY.

W czerwcowym wydaniu „Gazety Uniwersyteckiej” znalazł się również artykuł o Nagrodach im. Jana Uphagena, których tegorocznymi laureatami zostali młodzi badacze z UG – mgr Natalia Lubińska z Wydziału Historycznego i dr Igor Rafał Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, kilka artykułów o tematyce kulturalnej, przegląd bieżących wydarzeń, informacje o sukcesach naszych sportowców, a także tradycyjna już krzyżówka.

Numer dostępny jest w na stronie: https://gazeta.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/GU_czerwiec_2022.pdf, a już wkrótce również na stojakach zlokalizowanych w budynkach uczelni.

 

TN/GU