Kurs języka bretońskiego we Francji zakończony

CRBC

Współpraca SEA EU zapewnia dostępność międzynarodowych warsztatów, konferencji, spotkań z naukowcami i prowadzonych badań. Troje pracowników naukowo – badawczych Wydziału Filologicznego UG: prof. dr hab. Zenon Lica, dr hab. Hanna Makurat – Snuzik i dr Beata Karpińska-Musiał uczestniczyli w CRBC Summer School in Breton Linguistic and Cultural Heritage Studies – kursie jedynego języka celtyckiego, który jest współcześnie używany w Europie kontynentalnej.

Warsztaty organizowane były w dniach 13 – 24 czerwca br. w The University of Western Brittany we francuskim Breście. Przez dwa tygodnie, w międzynarodowej grupie pasjonatów nauki i badania języków regionalnych oraz fascynującej historii Bretanii, uczestnicy uczyli się podstaw języka bretońskego. Przy okazji poznawali jego socjolingwistyczne i kulturowe korzenie, zwiedzając przy tym piękne miejsca tego regionu Francji na zorganizowanych “field trips”.

Obok języka walijskiego język bretoński jest najczęściej używanym językiem celtyckim, z około 200 000 native speakerów. Biorąc pod uwagę, że zajęcia językowe prowadzone są za pośrednictwem języka angielskiego, kurs stanowi doskonałą okazję do nauki jedynego języka celtyckiego, jaki przetrwał na kontynencie europejskim. Od 2015 roku kurs przyciągnął uczestników z ponad 12 krajów. Ich bogate i różnorodne pochodzenie przyczyniło się do znacznego poszerzenia horyzontów wszystkich uczestników I prowadzących  – czytamy na stronie CRBC Summer School.

- Inspiracje zarówno naukowe, jak i dydaktyczne, z pewnością zostaną wykorzystane podczas dalszych badań oraz dydaktyki językowej realizowanej w UG – powiedziała dr Beata Karpińska-Musiał.

opracowała ER/ZP