Już jest. Wersja online jedynego w Polsce biologicznego słownika polsko-angielskiego

Autorzy słownika

Autorzy słownika.

Dzięki pracy i zaangażowaniu sześciorga studentów Genetyki i Biologii Eksperymentalnej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, pod opieką mgr Barbary Kubicy-Daniel z Centrum Języków Obcych UG, wydany został polsko-angielski słownik on-line z zakresu szeroko pojętej biologii – od biochemii po ekologię. Znajdziemy w nim zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą oraz formy regularne i nieregularne. Zaznaczona jest też niepoliczalność. W przypadku wielu tłumaczeń, uwzględniono angielskie synonimy i warianty ortograficzne wyrażeń.

Polsko-angielski słownik terminów biologicznych zawiera blisko trzy tys. haseł. Został przygotowany przez studentów Genetyki i Biologii Eksperymentalnej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: Marcina Banackiego, Annę Barczak, Kacpra Boguszewskiego, Katarzynę Bryszkowską, Huberta Czyża oraz Aleksandrę Kujałowicz. To niezwykle ważna publikacja cyfrowa, która wypełnia lukę w świecie polskich specjalistycznych tłumaczeń naukowych. Pracę nad słownikiem autorzy rozpoczęli już w sierpniu 2020 r.

Każdy termin opatrzony został definicją w języku angielskim, która ma za zadanie wskazać, czy poszukiwane tłumaczenie jest właściwe dla żądanego kontekstu.

-  Istniejące obecnie słowniki biologiczne, zarówno internetowe, jak i fizyczne, to słowniki w typie „słownika języka polskiego”, tzn. wyjaśniające znaczenie słów stosowanych w tej nauce, a więc de facto stanowiących bardziej encyklopedie, niż słowniki – mówi Marcin Banacki, student Wydziału Biologii UG. - Istnieją natomiast polsko-angielskie słowniki terminów medycznych – zawierają one jednak tylko terminy bezpośrednio związane z biologią człowieka, np. „biodro”, a nie z biologii w ogóle, np. „płucotchawka”. W związku z tym, słownikiem niewątpliwie zainteresowani będą zarówno profesjonalni tłumacze, jak i studenci kierunków przyrodniczych oraz społeczność naukowa biologów - dodaje. 

Słownik powstał pod opieką mgr Barbary Kubicy-Daniel z Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. Za przygotowanie strony internetowej odpowiedzialny był zespół studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod opieką dr Hanny Furmańczyk i mgr Wojciecha Łojkowskiego w składzie: Sandra Leman, Mikołaj Lomiak i Rafał Majewski. Natomiast za opracowanie interfejsu odpowiedzialna jest Joanna Jaworska, studentka studiów magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W planach jest też wydanie publikacji w formie książkowej.

Projekt realizowany jest pod egidą Centrum Języków Obcych UG, przy wsparciu Dyrektor tej jednostki, Aliny Swebockiej, MBA oraz prof. dra hab. Dariusza Szlachetko, Dziekana Wydziału Biologii.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG