UG w konsorcjum odpowiedzialnym za transformację cyfrową w Polsce

32 podmioty, w tym Uniwersytet Gdański, znalazły się w konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) koordynowanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE), Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT) i Polską Strefę Inwestycji. Jednostki te stanowić będą centra odpowiedzialne za transformację cyfrową w Polsce. 

Na obszarze całej Unii Europejskiej wybrano łącznie 136 ośrodków tego typu, którym nadano status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub - EDIH). Będą one pełniły kluczową funkcję regionalnych punktów kompleksowej obsługi (ang. one-stop-shop), w których firmy będą mogły znaleźć pełen zestaw informacji i usług w zakresie cyfrowej i zielonej transformacji.

Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu - od audytów poziomu digitalizacji oraz szkoleń, poprzez wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Łącznie planowanych jest wykonanie ponad 1600 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP oraz sektora administracji publicznej będą dostępne w większości nieodpłatnie.

Grafika

- Jesteśmy dumni, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się w gronie Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Dzięki temu Strefa wspólnie z innymi ośrodkami, będzie rozbudowywać infrastrukturę cyfrową w państwach Unii Europejskiej -  powiedział Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kompleksowe działania stworzonego przez nas konsorcjum umożliwią przedsiębiorcom Polski północnej znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, co niewątpliwie przyczyni się do  poprawy ich konkurencyjności oraz pozycji na rynku światowym.

Proces pozyskania statusu EDIH został zainicjowany blisko 3 lata temu przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Politechniką Gdańską, która odpowiada za wsparcie merytoryczne w zakresie technologii cyfrowych oraz Klaster Interizon – jeden z Krajowych Klastrów Kluczowych - tworzący pomost i niezbędne synergie pomiędzy sferą nauki i biznesu.

- W ostatnich latach Politechnika Gdańska uzyskała status Uczelni Badawczej, znacznie zwiększyła swój potencjał w zakresie badań naukowych i zintensyfikowała swoje działania w zakresie pozyskiwania projektów badawczo-rozwojowych – powiedział dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG, koordynator Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej. - Udział w konsorcjum PDIH stanowi naturalne uzupełnienie naszych działań mających na celu opracowywanie i transfer innowacji cyfrowych poprawiających szeroko rozumiane bezpieczeństwo i komfort życia społeczeństwa, a także wzrost efektywności przedsiębiorstw i instytucji.

Grafika

Należący do PSSE Gdański Park Naukowo-Technologiczny, jako organizacja z doświadczeniem w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, w konsorcjum pełni rolę koordynatora. Ponadto Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ze względu na realizowany projekt pod nazwą Centrum Programowania Robotów Przemysłowych posiada duże doświadczenie z zakresu robotyzacji i edukacji kadr dla przemysłu przyszłości. Rozpoczęcie współpracy z Politechniką Gdańską oraz Klastrem Interizon w ramach budowy EDIH na Pomorzu pozwoliło na znaczne zwiększenie zakresu i siły oddziaływania wszystkich podmiotów.

-Pozyskanie statusu EDIH to około 14 mln zł przeznaczonych na wsparcie aktywnych firm w Polsce Północnej. Tak znaczne dofinansowanie procesu cyfryzacji połączone z istniejącą już siecią współpracy Klastra Interizon na Pomorzu z pewnością wytworzy nowe synergie zarówno pomiędzy polskimi firmami, instytucjami jak i naszymi partnerami zagranicznymi. Ugruntuje to także naszą pozycję na mapie Europy – powiedział Jarosław Parzuchowski, Prezes Fundacji Interizon koordynującej działania w Klastrze.

Konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) obejmuje 32 podmioty z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród nich znalazły się instytucje otoczenia biznesu, parki naukowo-technologiczne, firmy świadczące usługi z zakresu robotyzacji, przemysłu 4.0, digitalizacji, instytucje naukowe i szkoleniowe oraz podmioty zabezpieczające aspekty prawne wdrażanych technologii. Projekt realizowany jest wspólnie z: Politechniką Gdańską, INTERIZON, Agencją Rozwoju Pomorza S.A., Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., infoShare Academy Sp. z o.o., Fundacją CODE:ME, Stowarzyszeniem Robotyków SKALP, PIRXON S.A., P-SYSTEM Sp. z o.o., Integra AV Sp. z o.o., STESAR Sp. z o.o. Sp. k., ISS RFID Sp. z o.o., Inero Software Sp. z o.o., ITM Software House Sp. z o.o., , See My Model Sp. z o.o., 4Biznes.eu Szramowski Wojciech, Inventity Foundation, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dargas-Draganik, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość", Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o., DBR77 Robotics Sp. z o.o.

 

Podmioty PDIH

- Wybór PDIH przez Komisję Europejską jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale jednocześnie wielką odpowiedzialnością. Razem z Partnerami dołożymy wszelkich starań, aby powierzone nam zadanie zrealizować z należytą starannością, wykorzystując zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie – podsumował Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Koordynator Projektu.

Uniwersytet Gdański jest partnerem instytucjonalnym projektu „Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych” w ramach Programu – Digital Europe Programme (DIGITAL 2021-2027). Kierownikiem projektu ze strony UG jako Partnera Projektu jest dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Ekonomicznego.

 

oprac. MJ, EMW