Odznaczenia państwowe dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

79 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego odebrało odznaczenia państwowe z rąk Wicewojewody Pomorskiego i Rektora UG.  Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Wnioski o odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę nadawane są przez władze państwowe na wniosek instytucji czyli Uniwersytetu Gdańskiego. Kryteria, które trzeba spełnić są ściśle określone. Odznaczenia takie są wyrazem uhonorowania osiągnięć zawodowych, wkładu w rozwój uczelni, a co za tym idzie - również naszego państwa. Wręczać je może jedynie przedstawiciel władz na mocy upoważnienia Prezydenta RP.

Zasługi pracowników Uniwersytetu Gdańskiego podkreślali w swoich wystąpieniach zarówno Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk , jak i Rektor prof. Piotr Stepnowski.

Wicewojewoda, który zgodnie z ceremoniałem przypinał odznaczenia– gratulował pracownikom i władzom Uczelni jej rozwoju.

Rektor prof. Piotr Stepnowski podkreślił, że ta ciężka praca na rzecz naszej Alma Mater przekłada się też na wyniki w rankingach. – Takie spotkania jak to sprawiają mi radość. Cieszy mnie, że mogę podziękować Państwu za Wasz wysiłek i zaangażowanie, ale powiem od razu, że proszę o więcej.  Taka rola rektora – dodał na zakończenie.

 Ceremonii towarzyszyła muzyka klasyczna w wykonaniu duetu smyczkowego.

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW UG ODZNACZONYCH w dniu 30.06.2022r.

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 1. prof. dr hab. Adam Latała
 2. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
 3. prof. dr hab. Anna Szaniawska
 4. dr hab. Monika Bąk – profesor uczelni

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 1. prof. dr hab. Romuald Grzybowski
 2. prof. dr hab. Witold Świętosławski
 3. dr hab. Przemysław Borkowski – profesor uczelni
 4. dr hab. Tadeusz Dmochowski -  profesor uczelni (przekazany w ręce syna)
 5. dr hab. Michał Harciarek - profesor uczelni
 6. dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska – profesor uczelni
 7. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz - profesor uczelni

 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 1. prof. dr hab. Cezary Czaplewski
 2. prof. dr hab. Janusz Rak
 3. prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
 4. prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 5. prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska
 6. prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
 7. dr hab. Beata Grobelna – profesor uczelni
 8. dr hab. Zbigniew Kaczyński - profesor uczelni
 9. dr hab. Marek Rewizorski – profesor uczelni
 10. dr hab. Feliks Tomaszewski – profesor uczelni
 11. dr Jan Patok
 12. dr Ewa Szymczak
 13. dr Katarzyna Świerk

 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. prof. dr hab. Piotr Bojarski
 2. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
 4. dr hab. Katarzyna Hebel – profesor uczelni
 5. dr hab. Michał Kosznicki - profesor uczelni
 6. dr hab. Henryk Myszka – profesor uczelni
 7. dr hab. Barbara Pawłowska - profesor uczelni
 8. dr hab. Mariusz Sapota - profesor uczelni
 9. dr hab. Jacek Szwedo - profesor uczelni
 10. dr Marzenna Czerwińska
 11. dr Michał Juraszek
 12. dr Wojciech Zieliński
 13. mgr Małgorzata Roszkowska
 14. mgr Zofia Pękała
 15. mgr Jolanta Romaniuk
 16. mgr Agnieszka Szymianiec
 17. mgr Grażyna Troka
 18. Bożena Damps
 19. Joanna Górecka
 20. Jolanta Laskowska
 21. Ewa Plec
 22. Jadwiga Wiśniewska (przekazany w ręce męża)     

 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. prof. dr hab. Krzysztof Jodzio
 2. prof. dr hab. Mariusz Makowski
 3. dr hab. Michał Kubiak – profesor uczelni
 4. dr hab. Zbigniew Kaczyński -  profesor uczelni
 5. dr hab. Sławomir Kościelak - profesor uczelni
 6. dr hab. Jolanta Kumirska - profesor uczelni
 7. dr hab. Iwona Sobol – profesor uczelni
 8. dr hab. Anna Wysocka – profesor uczelni
 9. dr Sławomir Antkiewicz
 10. dr Agnieszka Ożarowska
 11. dr Wanda Stec
 12. dr Elżbieta Zielińska
 13. mgr inż. Andrzej Jasiński
 14. mgr Wojciech Flisikowski
 15. mgr Aleksandra Hołomej
 16. mgr Iwona Kozłowska
 17. mgr Ewa Sawościanik
 18. mgr Agnieszka Szubstarska-Rutkowska
 19. inż. Daniel Zaremba

 

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. dr hab. Leszek Czerwonka - profesor uczelni
 2. dr hab. Maciej Nyka - profesor uczelni
 3. dr Piotr Dąbrowski
 4. dr Monika Glinkowska
 5. dr Joanna Mampe
 6. mgr Małgorzata Marciszewska
 7. mgr Kamila Mędrzycka
 8. mgr Anna Pauli
 9. mgr Tomasz Pupacz
 10. mgr Marta Sitarz

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW UG ODZNACZONYCH w dniu 30.06.2022r.

MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 1. prof. dr hab. Piotr Stepnowski  
 2. prof. dr hab. Mariusz Makowski
 3. dr hab. Maciej Michalski – profesor uczelni
 4. dr hab. Wojciech Zalewski – profesor uczelni
 5. mgr Alina Swebocka

 

 

Informacje o odznaczeniach (ze strony prezydent.pl)
 

 

Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Dzieli się na trzy stopnie:

I stopień Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

 

 

Medal za Długoletnią Służbę

Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Wykaz pracowników UG odznaczonych 30.06.2022 154.35 KB
MNG/ZP