Od młodych dla młodych. Dofinansowanie projektu „Young People Network for Balticness"

Projekt kierowany przez dr. hab. Kazimierza Musiała, prof. UG „Young People Network for Balticness 2.0.”(YoPeNET) otrzymał grant w wysokości 65 000 euro z programu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie letnich szkół, podczas których uczniowie szkół średnich, studenci oraz doktoranci opracują przeznaczone dla swoich rówieśników podcasty i filmy na temat tożsamości. 

W ramach projektu odbędą się dwie szkoły letnie. Jedna w Gdańsku, druga w niemieckim mieście Greifswald. Organizatorzy chcą przekazać młodym ludziom akademicką wiedzę na temat budowania tożsamości. Wśród proponowanych zagadnień do omówienia jest m.in. dziedzictwo kulturowe, migracja i gender studies. Projekt będzie trwał dwa lata od listopada 2022 roku do października 2024 roku. 

Według założeń organizatorów w trakcie szkoły letniej studenci stworzą także przeznaczone dla osób w wieku 15 - 30 lat podcasty i filmy z zakresu budowania tożsamości. Te materiały edukacyjne zostaną rozpowszechnione na stronie internetowej YoPeNET oraz w mediach społecznościowych. Takie działania mają zaangażować młode pokolenie w rozmowę na temat Balticness, czyli tożsamości transregionalnej.

W inicjatywę zaangażowało się aż siedem instytucji z Polski, Danii, Estonii, Szwecji i Niemiec. Partnerzy projektu chcą wzmocnić poczucie wspólnoty mieszkańców regionów nadbałtyckich poprzez edukacje. - O ile starsi funkcjonowali wśród dawnych podziałów i różnic klasowych, młodzi powinni mieć możliwość stworzenia własnych wzorców tożsamościowych - czytamy we wniosku o dofinansowanie YoPeNET 2.0.

Jest to już drugi etap projektu. Poprzednia edycja YoPeNET trwała od 2020 r. do 2022 r.  Kierownikiem przedsięwzięcia z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG z Instytutu Skandynawistyki. Więcej o inicjatywie można przeczytać na stronie.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG