Zapraszamy na Kongres Młodej Nauki!

Kongres Młodej Nauki jest międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową, która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dniach od 7 do 10 lipca 2022. W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań, przedyskutują swoje tezy, będą mogli nawiązać kontakty naukowe, i nie tylko.

Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie będzie ograniczona, przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

Dyskutowane będą także kwestie dotyczące roli uczelni, naukowców i studentów w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i politycznej.

O wysoką jakość prezentacji dbają wykładowcy i badacze tworzący komitet naukowy pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora UG Profesora Piotra Stepnowskiego.

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej przygotowanej przez czasopismo Progress.

Wstęp na wszystkie prelekcje jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie Kongresu Młodej Nauki (https://kongresmlodejnauki.pl/), cały program zaś można znaleźć na stronie (https://kongresmlodejnauki.pl/wp-content/uploads/2022/07/Program-Kongre…)

Kongres Młodej Nauki
ŁB/CASiD