XX Letnie Spotkania z Nauką

plakat

Jubileuszowe XX Letnie Spotkania z Nauką rozpoczynają się w pierwszą sobotę lipca i potrwają do końca sierpnia w Ośrodku Pracy Twórczej Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Czarlinie – Skoczkowie.

Od 20 lat nad jeziorem Wdzydze, największym z kaszubskich jezior, możemy brać udział w Letnich Spotkaniach z Nauką. W każdą sobotę lipca i sierpnia o 20:00 45 minutowe referaty wygłoszą znakomici naukowcy. Po każdym wykładzie odbywa się dyskusja oraz spotkanie z wykładowcą.

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego od 2019 r. jest współorganizatorem imprezy. Po raz czwarty realizuje ją wraz z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN, Instytutem Oceanologii PAN oraz Radą Upowszechniania Nauki PAN. W tym roku po raz pierwszy wszystkie wykłady będą transmitowane za pośrednictwem Facebooka.

Tematyka wykładów jest zróżnicowana: od biologii, przez fizykę do historii i budownictwa wodnego. Na przykład prof. dr hab. Magdalena Fikus opowie o bankach genów, dr Andrzej Hryczuk o rozszerzającym się Wszechświecie, prof. dr hab. Marcin Węsławski o cenie przyrody, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek wprowadzi nas do świata biologii, a prof. dr hab. Waldemar Świdziński przybliży temat składowisk odpadów poflotacyjnych.

Wśród tegorocznych wykładowców z UG można wymienić Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG prof. UG, dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, który zaznajomi nas z obrazem Szwecji w mediach polskich w latach 1945 – 1989, Dziekana Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusza Janickiegoprof. UG, który opowie o upadku Kurlandii, Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna, który przekaże nam informację o chorobach neurodegeneracyjnych oraz dr Arkadiusza Koperkiewicza, który naświetli historię średniowiecznych zaginionych miast w Puszczy Galindzkiej.

W organizację wydarzenia z ramienia UG zaangażowany jest dr Wacław Kulczykowski.

Elwira Romaniuk: - Już sama nazwa wydarzenia sygnalizuje mniej oficjalny ton wystąpień. Mam nadzieję, że nie jest myląca?

Dr Wacław Kulczykowski: - To prawda. Letnie Spotkania z Nauką odbywają się w trakcie wakacji, w każdą sobotę lipca i sierpnia, na leśnej polanie nad największym kaszubskim jeziorem Wdzydze. Ludzie, którzy nas odwiedzają nie oczekują ciężkich tematów wygłaszanych w trudnym do zrozumienia języku akademickim. Nie ma tutaj ludzi ubranych w ciasne garnitury, są natomiast dojeżdżający do nas rowerzyści, przypływający kajakarze, mieszkający na miejscu lub w okolicach wczasowicze, a także przychodzący i przyjeżdżający mieszkańcy bliższych oraz dalszych okolic. Żeby wykłady były jak najprzyjemniejsze w odbiorze do ich wygłaszania zapraszamy najlepsze popularyzatorki i najlepszych popularyzatorów w Polsce, osoby nieprzypadkowe, z dużym doświadczeniem w upowszechnianiu nauki i reprezentujące różne dyscypliny naukowe oraz zdolnych debiutantów. Ponadto, przed i w trakcie wykładów uruchamiamy naszą pubo-kawiarenkę z kawą, herbatą oraz napojami chłodzącymi. W ten sposób nie tylko umilamy naszym gościom odbiór tematu, ale także tworzymy jeszcze bardziej nieformalną i swobodną atmosferę, która sprzyja dłuższym, często bardzo interesującym dyskusjom po wykładzie. Tego wszystkiego nie da się doświadczyć będąc zamkniętym w aulach wykładowych w dużych ośrodkach miejskich. Trudno też tę niezwykłą atmosferę wyrazić słowami, po prostu najlepiej samemu się przekonać. Część z odwiedzających nas słuchaczy to osoby, które akurat odpoczywają w okolicy i są zainteresowane konkretnym wykładem, ale jest też wielu stałych uczestników przychodzących na większość spotkań od wielu lat. Dla nich Letnie Spotkania z Nauką są wydarzeniem, które na stałe wpisało się w ich coroczny kalendarz. O popularności i pozytywnym odbiorze naszej akcji świadczy to, że przez dwadzieścia lat wciąż nieprzerwanie odwiedzają nas zainteresowani, a ich liczba stale wzrasta

- Od jak dawna jest Pan zaangażowany w wydarzenie?

- Od samego początku, czyli od 2003 r. Na początku uczestniczyłem w sposób zupełnie nieformalny, byłem wówczas przecież jedynie nastolatkiem, który pomagał przy najprostszych sprawach organizacyjnych, jak rozstawianie krzeseł czy sprzętu. Niemniej, z czasem mój udział w wydarzeniu przyjął bardziej oficjalny charakter, a w 2019 r. uczestniczyłem we włączeniu Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowanego przez Wydział Historyczny do współorganizacji Letnich Spotkań z Nauką. Niewątpliwie jest to wydarzenie, które sprawiło, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. Obserwując najlepsze naukowczynie i naukowców, popularyzatorki i popularyzatorów w Polsce (a być może na świecie) na pewnym etapie mojego życia sam postanowiłem pójść podobną drogą upowszechniania wiedzy naukowej.

- Jaki wkład ma UG i WH w imprezę?

- Uniwersytet Gdański oficjalnie dołączył do współorganizacji w 2019 r., ale już wcześniej naukowczynie i naukowcy z UG byli częstymi wykładowcami na Letnich Spotkaniach z Nauką: łącznie aż osiemnastu z siedemdziesięciu siedmiu wykładowców było związanych z Uniwersytetem Gdańskim. Byli to zarówno profesorowie, jak i doktorzy oraz doktoranci. Ponadto, podobnie jak inni współorganizatorzy, Wydział Historyczny UG wspiera organizacje Letnich Spotkań z Nauką udostępniając sprzęt niezbędny do ich realizacji.

- Czy dostajecie od słuchaczy odpowiedź zwrotną? Czy dzielą się z Wami swoimi przemyśleniami na temat imprezy?

- Jak najbardziej. Przed i po wykładzie rozmawiamy z uczestnikami, którzy chętnie dzielą się wrażeniami, opiniami oraz sugestiami. A my często z tych podpowiedzi korzystamy! Ponadto komunikujemy się przez nasz fanpage na Facebooku. Letnie Spotkania z Nauką to wydarzenie, które stale się rozwija. Konsultujemy z naszymi wykładowcami tematy ich wystąpień, aby pasowały do swobodnej atmosfery spotkań, modernizujemy nasz sprzęt, wykorzystujemy coraz to nowe rozwiązania promocyjne i techniczne oraz rozbudowujemy naszą kawiarenkę. Wiele z wprowadzonych działań, jak na przykład tegoroczna transmisja online na naszym Facebooku, to wynik rozmów z uczestnikami imprezy. W końcu w popularyzowaniu nauki zawsze najważniejsi są odbiorcy.

- Czy towarzyszy Panu, dzięki tej inicjatywie, uczucie swego rodzaju spełnienia zawodowego, dzięki wyjściu z nauką do ludzi, którzy na co dzień niekoniecznie się nią zajmują.

- To właśnie Letnie Spotkania z Nauką uświadomiły mi, nim jeszcze zostałem naukowcem, jak ważna jest popularyzacja nauki. Udostępnianie wyników własnych badań całemu społeczeństwu, a nie tylko bardzo niewielkiej grupie specjalistów. Dzisiaj nie tylko staram się promować i popularyzować własne badania w ramach przeróżnych inicjatyw, ale również współorganizuję Letnie Spotkania z Nauką, wydarzenie, dzięki któremu kontakt z najlepszymi polskimi naukowcami może mieć dosłownie każdy zainteresowany. Po zakończeniu kolejnej edycji czuję ogromną satysfakcję. Właśnie w tym momencie przygotowujemy się do rozpoczęcia jubileuszowego „sezonu wykładowego” i mogę odpowiedzieć krótko: nie mogę doczekać się, kiedy zaczniemy.

-Dziękuję za rozmowę.

 

Link do wydarzenia i programu:

https://www.facebook.com/LetnieSpotkaniaZNauka

https://historia.ug.edu.pl/sites/historia.ug.edu.pl/files/_nodes/news/111755/images/Plakat%20LSN2.png

ER/ZP