UG piątą najlepiej dofinansowaną polską uczelnią z programu Horyzont Europa

Horyzont Europa

Ponad dwa miliony euro otrzymał Uniwersytet Gdański z programu Unii Europejskiej Horyzont Europa. Tak wysoka dotacja plasuje UG na 5. miejscu wśród polskich uczelni i na 9. jeśli o chodzi o wszystkie polskie ośrodki badawcze. Razem do polskich uczestników projektów przyszło ponad 110 mln euro, co plasuje nasz kraj na 14. miejscu wśród członków UE. 

Uniwersytet Gdański realizuje obecnie sześć projektów dofinansowanych z Horyzontu Europa, w tym w jednym z nich pełni rolę koordynatora. Są to bardzo duże przedsięwzięcia, w większości z nich bierze udział od kilkudziesięciu do kilkuset partnerów. Budżet  tych działań sięga nawet do kilkuset milionów euro. 

Tematyka projektów, w których bierze udział Uniwersytet Gdański, jest bardzo różna. Inicjatywa FIERCE  zajmuje się ruchami feministycznymi i innymi działaniami prospołecznymi. Projekt CANVAS, w którym UG pełni rolę koordynatora, dotyczy badań terapią komórkową niedrobnokomórkowego raka płuc. Głównym celem przedsięwzięcia CRISTAL jest synchronizacja różnych gałęzi transportu oraz zwiększenie udziału przewozów towarowych. PARC zajmuje się określeniem stopnia zagrożenia chemicznego w skali narodowej, a partnerzy FoQaCiA chcą rozszerzyć podstawy teoretyczne do projektowania algorytmów kwantowych. W trakcie podpisywania umowy są uczestnicy projektu H2OforAll, którego celem jest oczyszczanie i dezynfekcja wody. 

Horyzont Europa jest największą w historii Unii Europejskiej inicjatywą wspierającą naukę i badania. 9 116 uczestników ze 127 krajów realizuje 3896 projektów dofinansowanych na kwotę 9,12 mld euro, a to dopiero początek. Całkowity budżet programu wynosi 95,5 mld euro. 

Na liście najlepiej dofinansowanych uczelni z Horyzontu Europa znajdują się także: Uniwersytet Warszawski (I. miejsce), Uniwersytet Jagieloński (II. miejsce), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (III. miejsce), Politechnika Łódzka (IV. miejsce). 

Artykuł przygotowany na podstawie danych opracowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. 

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG