Pożegnanie - prof. dr hab. Jan Strelau

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Jana Strelaua, nestora polskiej psychologii, urodzonego w Gdańsku, doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, członka rzeczywistego PAN i jej wiceprezesa, honorowego przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN, członka Akademii Europejskiej (Academia Europaea) oraz członka korespondenta Fińskiej Akademii Nauk.

Autora przełomowej w psychologii pracy "Temperament i typ układu nerwowego" wraz z oryginalną Regulacyjną Teorią Temperamentu, a także wielu artykułów naukowych. Współautora najważniejszych narzędzi do pomiaru temperamentu, adoptowanych do wielu wersji językowych i powszechnie używanych na świecie. Autora i współautora licznych podręczników akademickich.

Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia składają Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Biuro Rzecznika Prasowego