pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Jana Strelaua, nestora polskiej psychologii, urodzonego w Gdańsku, doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, członka rzeczywistego PAN i jej wiceprezesa, honorowego przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN, członka Akademii Europejskiej (Academia Europaea) oraz członka korespondenta Fińskiej Akademii Nauk. Autora przełomowej w psychologii pracy "…