Kolejny patent dla zespołu badawczego MWB UG i GUMed

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr Agata Motyka, dr inż. Wojciech Śledź

Zespół naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, któremu przewodzi prof. Ewa Łojkowska, otrzymał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek: „Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego”. To już drugi w tym roku patent tego zespołu.

Tytuł nowego wynalazku, o którego ochronę zespół prof. Ewy Łojkowskiej wnioskował w roku 2016 r., to „Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego". Pracowali nad nim naukowcy z MWB UG i GUMed oraz z Politechniki Wrocławskiej.

Zgłoszenie dotyczy unieczynniania bakterii chorobotwórczych względem roślin z użyciem reakcyjno-wyładowczego systemu przepływowego generującego zimną plazmę. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji odpadów płynnych np. ścieków, wód poprodukcyjnych czy też odpadów płynnych z laboratoriów badawczych bądź należących np. do inspekcji sanitarnych. Dzięki temu będzie można ograniczyć rozprzestrzenienie się groźnych patogenów w środowisku naturalnym i zmniejszyć straty w sektorze rolniczym czy też produkcji roślin ozdobnych.

Kierownikiem zespołu badawczo-naukowego jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska, a w jego skład wchodzą: dr inż. Wojciech Śledź (UG), dr Agata Motyka-Pomagruk (UG),  prof. dr hab. inż. Paweł Pohl (PWr), dr hab. inż. Piotr Jamróz (PWr), dr inż. Anna Dzimitrowicz (PWr).

Patent na wynalazek został udzielony na podstawie zgłoszenia z dnia 26.10.2016 r. o numerze P.419246.

Biuro Rzecznika Prasowego