Udział Uniwersytetu Gdańskiego w COST ACTION

Uniwersytet Gdański został jednym z partnerów naukowych w European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS), nowofinansowanej akcji COST (ang. European Cooperation in Science and Technology). Każda akcja COST to niezmiernie prestiżowe międzynarodowe przedsięwzięcie – w aktualnej uczestniczy 101 partycypujących osób z 29 krajów.

W założeniach jest zbudowanie w ciągu 4 lat sieci naukowców i klinicystów zainteresowanych tworzeniem i pracą z zaawansowanymi modelami skóry. Projekt umożliwia  organizację spotkań, konferencji tematycznych i szkoleń, a także krótkoterminowe wyjazdy badawcze (Short-term scientific missions STSM).

Uniwersytet Gdański jest reprezentowany w tej COST Action przez dr hab. Danutę Gutowską-Owsiak, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Ponadto, w sieci również partycypuje Gdański Uniwersytet Medyczny (prof. Magdalena Trzeciak), co wzmocni współpracę w obrębie Związku Uczelni Fahrenheita oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (prof. Anna Zalewska-Janowska).

Prof. Danuta Gutowska-Owsiak obejmie również stanowisko w polskim Management Committee (MC) przez pierwsze 2 lata projektu.

Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę, plasując się w górnej 10. rankingu  

link do wyników: https://www.cost.eu/70-new-actions/

oprac. zp