Rozmowa z prof. Leszkiem Balcerowiczem w Radio Mors

Wywiad z prof. Leszkiem Balcerowiczem w Radio Mors UG

Tłumaczenie na Polski Język Migowy zostało zrealizowane w ramach projektu „Dostępny UG – Kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”

Nagranie: Bohdan Mroczek

 

Maciej Goniszewski