Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną jest olbrzymi i wciąż negatywny

Jak odbudować relacje między człowiekiem a przyrodą, co możemy robić na co dzień, by dbać środowisko? Między innymi o tym rozmawiamy z drem hab. Piotrem Rutkowskim z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj: https://ug.edu.pl/news/pl/3351/wplyw-czlowieka-na-roznorodnosc-biologiczna-jest-olbrzymi-i-wciaz-negatywny

 

Tłumaczenie na Polski Język Migowy zostało zrealizowane w ramach projektu „Dostępny UG – Kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”.

Nagranie: Bohdan Mroczek

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG