Czy turystyka może być bardziej zrównoważona? Prof. Monika Bąk odpowiada na pytania studentów

prof. Monika Bąk

Zjawisko overtourismu bywa nazywane cichym zabójcą miast. […] Mieszkańcy wyprowadzają się z centrów miast, ponieważ życie jest tam nie do zniesienia  – mówi dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Dziekan Wydziału Ekonomicznego odpowiedziała na pytania studentów o zrównoważoną turystykę.

Zapraszamy na kolejny film z cyklu "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" przygotowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. W ramach programu Centrum popularyzuje wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje, artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Tym razem na pytania studentów odpowiedziała dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego. Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z celami 8, 9 i 12 zrównoważonego rozwoju. Są to kolejno: Wzrost gospodarczy i godna praca; Innowacyjność, przemysł, infrastruktura oraz Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Głównym tematem wywiadu była zrównoważona turystyka i zjawisko overtourismu:

To jest sytuacja, gdzie w kamienicy w centrum miasta nagle okazuje się, że ostatnie mieszkanie, które było jeszcze zamieszkiwane przez rodowitego mieszkańca, jest przez niego opuszczane i to mieszkanie jest przeznaczane na wynajem. Okazuje się, że ostatni warzywniak za rogiem przestaje istnieć, jest zamieniany w sklep z pamiątkami, czy jakąś inną atrakcję turystyczną – mówi dr hab. Monika Bąk, prof. UG.

Jak mówi Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG, głównym źródłem tego problemu jest ogromna liczba turystów, która przybywa do tych miejsc w dużej mierze dzięki połączeniom oferowanym przez lotniczych przewoźników niskokosztowych.

Druga kwestia to dostęp do informacji, czyli powszechność Internetu, mediów społecznościowych, działalność influecerów, kampanie marketingowe, wszystko to, co sprawiło, że przepływ informacji na temat atrakcji turystycznych, na temat miejsc, które niekoniecznie wcześniej były powszechnie znane na świecie. Nagle okazało się, że może nastąpić w ciągu kilkunastu dni czy kilku miesięcy ogromny boom turystyczny w danym miejscu. Takim przykładem może być to, w jaki sposób Dubrownik, poprzez serial „Gra o tron” stał się miejscem tak ogromnie zagrożonym zjawiskiem overtourismu – wskazuje Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Jest jeszcze jedno źródło, związane z nowymi modelami biznesowymi. Rozwój technologii umożliwił wprowadzenie na rynek nowych usług a co za tym idzie, jeszcze szersze otwarcie na turystów:

Mam tutaj na myśli ekonomię współdzielenia, która również w sektorze turystyki ma ogromne znaczenie. Znamy ją z transportu, z carsharingu i innych rozwiązań. To rozwiązania modelowe, typu Airbnb, które pojawiły się na świecie, upowszechniły się i spowodowały, że wynajem miejsc noclegowych stał się dużo łatwiejszy i dużo tańszy i to również spowodowało negatywne zjawiska w postaci overtourismu – podkreśla dr hab. Monika Bąk, prof. UG.

Rozmowę z Dziekan Wydziału Ekonomicznego przeprowadziła stażystka CZRUG Zuzanna Neubauer. Jakie rozwiązania należy podjąć, aby dokonać próby ograniczenia zjawiska overtourismu? Czy turystyka może być bardziej zrównoważona? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie w wywiadzie, który można obejrzeć tutaj:

 

Szymon Gronowski/CZRUG