dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG Dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński mianował dr. hab. Grzegorzowi Berendtowi, prof. UG z Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

 

Prof. UG Grzegorz Berendt pełnił obowiązki dyrektora muzeum od lipca ubiegłego roku, po złożeniu przez dra Karola Nawrockiego rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w związku z powołaniem go na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej).

Nowo mianowany Dyrektor MIIWŚ od lat związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: tu uzyskał magisterium, doktorat i habilitację, a także stanowisko profesora uczelni.

Od 1985 r., działa naukowo na Uniwersytecie Gdańskim. Początkowo pracował w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej. W latach 2002-2007. G. Berendt pełnił funkcję kierownika Studium Podyplomowego Historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG. Był też zaangażowany w implementowanie systemu punktacji ECTS. Ponadto wypromował 7 doktorów i ponad 40 licencjatów i magistrów.

Jako historyk prowadzi badania nad dziejami polskich Żydów i innymi grupami ludności Pomorza Gdańskiego w XX w.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i ponad 30 popularnonaukowych. W dorobku naukowym ma trzy samodzielne monografie i współautorstwo 7 książek. Badał dzieje Gdańska, Lęborka, Pucka, Pruszcza Gdańskiego i kaszubskich gmin wiejskich. Aktualnie realizowane projekty naukowe dotyczą zagłady Żydów na Polesiu i relacji polsko-żydowskich w okresie Holocaustu.

Z Muzeum II Wojny Światowej związany jest zawodowo od maja 2017 r.

Kadencja Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej trwa 7 lat.

Więcej informacji na stronie muzeum.

Materiały MKiDN
oprac.MNG/ZP