Wszystkie drogi prowadzą do mózgu

O zakamarkach mózgu i budowaniu międzyludzkich relacji z dr. hab. Michałem Harciarkiem, prof. UG z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych, rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz.

Czytaj: https://ug.edu.pl/news/pl/3544/wszystkie-drogi-prowadza-do-mozgu

Tłumaczenie na Polski Język Migowy zostało zrealizowane w ramach projektu „Dostępny UG – Kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”

Nagranie: Bohdan Mroczek

dr Beata Czechowska - Derkacz