Ułatwiona ścieżka do programu Erasmus + dla obywateli Ukrainy

Kontynuuj swoje studia na Uniwersytecie Gdańskim lub innych europejskich uczelniach dzięki programowi Erasmus+. Nowa, wyjątkowa ścieżka pozwala pracownikom i studentom z Ukrainy bardzo sprawnie wziąć udział w rekrutacji na wymianę akademicką i spędzić semestr lub dwa na innej uczelni w krajach Unii Europejskiej. W październiku w Uniwersytecie Gdańskim pojawią się pierwsi uczestnicy tej inicjatywy.  

Program Erasmus+ można skategoryzować na wiele sposobów. Jednym z nich jest podział na mobilność wewnątrz Unii Europejskiej i poza nią. W przypadku tej drugiej opcji student czy pracownik musi przygotować większą ilość dokumentów. Jednak jeśli jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma on wyższe dofinansowanie wyjazdu niż w przypadku wymiany akademickiej wewnątrz UE.

Po tym, jak 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, Komisja Europejska przyznała specjalne warunki rekrutacji naszym wschodnim sąsiadom. Po pierwsze pracownicy instytucji badawczych jak i studenci z Ukrainy sami mogą złożyć wniosek o wymianę, czyli nie muszą już być zgłaszani przez swój ośrodek macierzysty ani zawierać umów międzyuczelnianych.

Ze względu na liczne zniszczenia i dezorganizację wynikającą z agresji rosyjskiej nowa ścieżka rekrutacji nie wymaga żadnej dokumentacji od uczelni macierzystej. W przypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie wykazać swojej przynależności do danej ukraińskiej instytucji edukacji czy nauki to na koordynatorze programu Erasmus+ przyjmującym wniosek spoczywa odpowiedzialność próby porozumienia się z tą uczelnią. 

- Jak dotychczas udało nam się skontaktować ze wszystkimi uczelniami macierzystymi studentów, którzy w ramach tej wyjątkowej inicjatywy zaaplikowali o możliwość studiowania na UG. Rekrutacja jeszcze trwa, ale mamy nadzieję, że od października nasi wschodni sąsiedzi powiększą grono osób przyjeżdżających do nas z zagranicy w ramach programu Erasmus+ - mówi Monika Butkiewicz, koordynator uczelniany programu Erasmus+ UG. 

Pomimo ułatwionej ścieżki stawka dla uczestników programu pozostała taka sama jak w przypadku innych państw spoza UE. Jest ona wyższa niż dofinansowanie w ramach wymiany akademickiej wewnątrz Unii. 

Rekrutacja na przyjazdy studentów na najbliższy rok akademicki 2022/2023 została już zamknięta, lecz Sekcja obsługi Programu Erasmus+ UG zapewnia, że będą przyjmować nowe wnioski do połowy września lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Program Erasmus+ UG.

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ UG.

Erasmus+
Marcel Jakubowski