Studenci UG przeprowadzili inwentaryzację w dzielnicach Gdyni

Dzięki współpracy Wydziału Strategii Urzędu Miasta w Gdyni z Zakładem Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS Uniwersytetu Gdańskiego, kierowanym przez prof. dr hab. Tadeusza Palmowskiego, powstała publikacja na temat punktów usługowych i handlowych w Gdyni. Studenci I roku geografii, w ramach ćwiczeń terenowych, przeprowadzili inwentaryzację tamtejszej działalności usługowej.

Efektem współpracy jest szczegółowe opracowanie zamieszczone na gdyńskiej stronie internetowej.

Cała inwentaryzacja handlu detalicznego i usług we wszystkich dzielnicach Gdyni prowadzona była od 2005 r., razem z badaniami ankietowymi mieszkańców Gdyni pt. „Szczęśliwa Gdynia”.

W czerwcu br. grupa licząca ok. 35 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Renaty Anisiewicz, przeprowadziła inwentaryzację handlu i usług w 21. dzielnicach Gdyni, według wytycznych przekazanych przez Wydział Strategii. Był to tzw. „spis z natury” uwzględniający tylko te działalności, które można dostrzec „z ulicy.”.

Zinwentaryzowano wszystkie usługi w podziale na kategorie: handel, usługi dla ludności oraz usługi otoczenia biznesu.

Załączniki
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG