Profesor dr hab. Marian Kwapisz - pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 6 sierpnia 2022 r. zmarł w wieku 87 lat

 

Profesor dr hab. Marian Kwapisz

 

wieloletni i zasłużony pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Pełnił funkcję kierownika Zakładu Równań Różniczkowych i Metod Numerycznych, Wicedyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Msza Św. w intencji Zmarłego odbędzie się w piątek 12 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00
w Kościele pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieniu.

 

Cześć Jego pamięci składają Rektor, Senat 

i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Dodano przez: ZP