Stypendium naukowe z zakwaterowaniem – Uczelnie Fahrenheita zapraszają

fot.

Jeszcze do 15 października można składać aplikacje i starać się o stypendium Fahrenheita. Trzech doktorantów zagranicznych otrzyma nie tylko miesięczne stypendium przez cały okres pobytu, ale również bezpłatne zakwaterowanie. Program jest efektem porozumienia Prezydent Miasta Gdańska i Uczelni Fahrenheita.

Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować naukowe zainteresowania na jednej z Uczelni Fahrenheita – Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Gdańskiej lub Uniwersytecie Gdańskim.

Co obejmuje program stypendialny?

  •  odbycie rocznego stażu w jednej z Uczelni Fahrenheita
  •  prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy doktorskiej
  •  zwrot kosztów podróży do kwoty 6500 zł
  • stypendium w kwocie 6500 zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu
  • bezpłatne zakwaterowanie
  • zdobycie doświadczenia międzynarodowego
  • nawiązanie nowych kontaktów

Jakie kryteria musisz spełnić?

  • jesteś autorem lub współautorem publikacji naukowej,
  •  przygotowujesz rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni,
  • uzyskałeś/aś zaproszenie lub zgodę na przyjęcie przez opiekuna naukowego/nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednej z Uczelni Fahrenheita.

Na aplikacje czekamy do 15 października br.

Regulamin programu stypendialnego dla doktorantów określa wyciąg z Uchwały Nr LII/1300/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2022 r. dotyczącej Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz ulotkę

Dodano przez: ZP