Prof. Ryszard Horodecki laureatem Nagrody Komitetu Fizyki PAN

Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk przyznał Nagrodę Komitetu za rok 2019 prof. dr hab. Ryszardowi Horodeckiemu za wybitny wkład do teorii informatyki kwantowej i rozwoju tej dziedziny.

Wręczenie nagrody odbyło się 26 listopada 2019 roku w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Krótki biogram laureata:

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, członek korespondent PAN z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego jest współtwórcą awangardowej dziedziny nauki, jaką jest informatyka kwantowa. Wraz z synami Pawłem, Michałem i Karolem oraz we współpracy z prof. Robertem Alickim i prof. Markiem Żukowskim stworzył w Gdańsku ośrodek informatyki kwantowej, który stał się światowym centrum badań w tej dziedzinie.

Główny organizator Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, zrzeszającego 7 wyższych uczelni oraz CFT PAN i IF PAN, jego pierwszy dyrektor (2007-2019). Beneficjent licznych grantów  UE w tym prestiżowego, trzeciego w Polsce ERC Advanced Grant. Laureat m. in. nagród: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, im. Jana Heweliusza, zespołowej im. W. Rubinowicza.

Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Horodeckiego wypracował efektywną, ekonomiczną metodę detekcji nowego zasobu zwanego splątaniem oraz odkrył tzw. stany ze związanym splątaniem – czarne dziury kwantowej informacji, a także dał istotny wkład w dziedzinę teorii kanałów kwantowych i przetwarzania informacji kwantowej. 

Informatyka kwantowa to naukowa pasja prof. Horodeckiego, ale w wolnych chwilach zajmuje się poezją i jest autorem opublikowanych przez Wydawnictwo Marpress i przełożonych na język angielski tomików poezji „Sum ergo cogito” i „Arras z Andromedy”. 

Biuro Promocji