Rekrutacja na Uniwersytet Gdański 2020/2021 – najpopularniejsze kierunki studiów

Flagi uczelni powiewające na tle budynku Biblioteki Głównej UG

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich to Kryminologia, Filologia angielska, Zarządzanie instytucjami artystycznymi – specjalność menedżerska, Psychologia, Skandynawistyka oraz Zarządzanie instytucjami służby zdrowia. Trzeba jednak podkreślić, że w związku z tym, że matura odbyła się w tym roku znacznie później i maturzyści otrzymali wyniki matur 11 sierpnia, Uniwersytet Gdański zmienił terminy rekrutacji, aby umożliwić maturzystom ubieganie się o miejsce na wymarzonym kierunku. Z tego względu rekrutacja jeszcze się nie zakończyła i pełne dane dostępne będą 24 września. Wciąż trwa nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz na studia niestacjonarne.

Większość najbardziej obleganych w czasie tegorocznej rekrutacji kierunków od wielu lat utrzymuje się w czołówce studiów najchętniej wybieranych przez kandydatów, przy czym poniżej wymienione zostały wyłącznie kierunki, gdzie najmniejsza liczba kandydatów wynosi niemal 6 osób na miejsce.

Ranking kierunków – rekrutacja 2020/2021 – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie

KIERUNEK

LICZBA KANDYDATÓW NA MIEJSCE

Kryminologia

14,45

Filologia angielska

12,29

Zarządzanie instytucjami artystycznymi – specjalność menedżerska

11,04

Psychologia

9,99

Skandynawistyka

9,64

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

8,93

Produkcja form audiowizualnych

8,2

Informatyka, profil ogólnoakademicki

8,05

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

7,8

Finanse i rachunkowość

7,49

Bezpieczeństwo narodowe

7,49

Zarządzanie

7,19

Sinologia

7,11

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

6,69

Administracja

6,26

Iberystyka

6,03

Dyplomacja

6,02

Prawo

5,71

Uniwersytet Gdański oferuje studia na niemal 90 kierunkach. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2020/2021 to: 

- Hydrografia morska stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

- Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych stacjonarne studia II stopnia

W nowym roku akademickim 2020/2021 zaplanowano także uruchomienie nowych form i poziomów funkcjonujących już na UG studiów, są to: Modelowanie matematyczne i analiza danych (studia stacjonarne II stopnia); Logopedia (studia niestacjonarne II stopnia); Ubezpieczenia (studia interdyscyplinarne niestacjonarne II stopnia). W ramach kierunków powstają także nowe specjalności i moduły, które poszerzają możliwości absolwentów na rynku pracy.

Łącznie na rok akademicki 2020/2021 uczelnia zaplanowała przyjęcie blisko 12 tysięcy osób: prawie 9 tysięcy osób na studia stacjonarne oraz  ponad 3 tysiące osób na studia niestacjonarne.

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański jeszcze się nie zakończyła. Wciąż trwa nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz na studia niestacjonarne. Niektóre wydziały uruchamiają również rekrutację dodatkową. Rekrutacja na studia drugiego stopnia i studia niestacjonarne odbywa się do końca września, ale obowiązują różne terminy aplikacji na poszczególne kierunki. Ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym nie można już się zarejestrować na konkretny kierunek. Terminy rekrutacji można znaleźć na stronie UG „Rekrutacja” w zakładce z terminami.

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG

Biuro Rzecznika Prasowego