Dwa nowe patenty dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowe związki posiadają właściwości cytostatyczne, hamujące podział komórek nowotworowych.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Uniwersytetowi Gdańskiemu dwa patenty na wynalazki, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Ich przedmiotem są nowe substancje aktywne oparte na pochodnych antrachinonu a także sposób ich otrzymywania oraz układy molekularne zawierające w budowie pierścienie antrachinonu. Twórcami wynalazków są prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski i dr Paweł Niedziałkowski z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowe dwa patenty przyznane zostały Wydziałowi Chemii UG na wynalazki: PL235255 pt. „Nowe analogi 9,10-antrachinonu zawierające piperazyny podstawione różnymi grupami funkcyjnymi oraz sposób ich otrzymywania” oraz PL235483 pt. „Wielocząsteczkowe układy molekularne zawierające pierścienie 9,10-antrachinonu”.

Przedmiotem wynalazków są nowe substancje aktywne oparte na pochodnych antrachinonu a także sposób ich otrzymywania oraz układy molekularne zawierające w budowie pierścienie antrachinonu. Nowe związki, otrzymywane nie stosowanymi do tej pory metodami, posiadają właściwości cytostatyczne, hamujące podział komórek nowotworowych. Cechą charakterystyczną nowych związków chemicznych jest także zmniejszona kardiotoksyczność, która pozwala na ich zastosowanie w niższych dawkach terapeutycznych przy jednoczesnej zwiększonej cytotoksyczności względem komórek nowotworowych i wolniejszym generowaniem oporności. Nowe metody wytworzenia pochodnych antrachinonu umożliwiają ich szybsze i bardziej wydajne wytwarzanie.

Oba wynalazki mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów.

Biuro Rzecznika Prasowego