nauka
Dr Aleksandra Markiewicz z Zakładu Onkologii Translacyjnej Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej otrzymała finansowanie w wysokości 1 154 743 zł w ramach programu OPUS 20 + LAP. Wyniki jej badań będą mogły stanowić podstawę do dalszego rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych pozwalających na skuteczniejsze leczenie raka…
nauka
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu dla badaczy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na wynalazek pt. Radiosensybilizator do zastosowania w radioterapii. Dzięki niemu możliwe będzie zwiększenie skuteczności radioterapii oraz minimalizacja jej negatywnych skutków. Radioterapia to jedna z głównych metod…
nauka
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Uniwersytetowi Gdańskiemu dwa patenty na wynalazki, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Ich przedmiotem są nowe substancje aktywne oparte na pochodnych antrachinonu a także sposób ich otrzymywania oraz układy molekularne zawierające w budowie pierścienie antrachinonu. Twórcami…