Patent dla naukowców MWB w ramach projektu LIDER VI

Na zdjęciu twórcy wynalazku: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG, mgr Tomasz Maciąg, dr Dorota M. Krzyżanowska, dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG i dr Joanna Siwińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Gdańskiemu patentu na wynalazek, którego twórcami są naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wynalazek, który powstał w ramach realizacji projektu LIDER VI może znaleźć zastosowanie w przyjaznej i bezpiecznej dla środowiska i ludzi, biologicznej ochronie roślin uprawnych i ozdobnych przed patogenami bakteryjnym.

Przedmiotem patentu pt. „Mieszanina szczepów bakterii antagonistycznych Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczep H440, Serratia rubidaea szczep H469 i zastosowanie do ochrony lub leczenia zakażeń roślin powodowanych przez bakterie Pectobacterium i Dickeya” jest mieszanina pięciu szczepów pożytecznych bakterii, wyizolowanych ze środowiska, które będąc razem, posiadają zdolność ochrony roślin przed bakteryjnymi patogenami roślin.

Twórcami wynalazku są: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG, mgr Tomasz Maciąg, dr Dorota M. Krzyżanowska, dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG i dr Joanna Siwińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Uniwersytetu Gdańskiego.

Prace badawcze prowadzone na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed  (2016-2018) prowadzące do wynalazku, były realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER VI: PATBIOCON: Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp. (NCBR LIDER/450/L-6/14/NCBR/2015, kierownik: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG, www.patbiocon.pl).  

- Choroby bakteryjne są przyczyną ogromnych strat ekonomicznych w rolnictwie na całym świecie. Stosowane powszechnie chemiczne środki ochrony roślin uprawnych i ozdobnych są często toksyczne dla ludzi, zwierząt i środowiska i dlatego poszukuje się innowacyjnych, bezpiecznych i naturalnych metod biologicznej ochrony roślin przed patogenami. Jedną z takich metod jest zastosowanie przyjaznych dla ludzi i środowiska bakterii pożytecznych (antagonistycznych dla patogenów) i ich konsorcjów (mieszanin) – wyjaśnia dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG.

Wynalazek opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego może stanowić nie tylko innowacyjne rozwiązanie problemu chorób bakteryjnych w rolnictwie, ale wpisuje się bardzo dobrze w światowe nowoczesne trendy opracowania innowacyjnych, przyjaznych dla ludzi i środowiska środków biologicznej ochrony roślin.

Strona projektu

Biuro Rzecznika Prasowego