Justyna Rogowska z UG w Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Logo KRASP.

Justyna Rogowska, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego weszła w skład Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

14 września 2020 r. odbyło się zdalne spotkanie wyborcze do Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Skład Komisji poszerzył się o kilka nowych osób z uczelni reprezentujących różne miasta akademickie. Uniwersytet Gdański reprezentować będzie Justyna Rogowska, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych zajmuje się tworzeniem standardów wsparcia edukacyjnego i likwidacją nierówności w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych. Więcej o działalności Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych na str. KRASP.

Lista wszystkich nowo powołanych członkiń i członków Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych dostępna jest na str. KRASP.

Biuro Rzecznika Prasowego