życie akademickie
Ergonomiczne warunki pracy, sprawiedliwość społeczna i wsparcie to według specjalistów jedne z wielu cech pozytywnego środowiska pracy. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich organizuje seminarium, podczas którego o tych jak i o innych aspektach pracy na uczelni porozmawiają rektorzy oraz pracownicy polskich uczelni.  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to zrzeszenie 107 rektorów uczelni wyższych…
życie akademickie
Document No 18NIII of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland Position of the KRASP Plenary Meeting of May 29, 2021, on the promotion of the COVID-19 vaccination programme   Dear Students and PhD Students, Academic Community! Knowledge should play an appropriate role in society and the academic community in particular. The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland is alarmed by the recent anti…
życie akademickie
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzonymi 9 i 18 lutego 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, zmianami w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ogłoszona aktualizacja listy czasopism budzi uzasadnione wątpliwości środowiska akademickiego.…
życie akademickie
Rektor prof. Piotr Stepnowski po raz pierwszy reprezentował Uniwersytet Gdański na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podczas spotkania rektorzy rozmawiali m.in. o ustawie 2.0 i jej wdrażaniu w uczelniach, współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich powołana została w…
życie akademickie
Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej My, Rektorzy Akademickich Szkół Polskich apelujemy do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Za oburzające uznajemy obciążanie…
życie akademickie
Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października br…
nauka
Justyna Rogowska, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego weszła w skład Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). 14 września 2020 r. odbyło się zdalne spotkanie wyborcze do Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich…