Posiedzenie KRUP z nowo wybranym Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Logo KRUP

Rektor prof. Piotr Stepnowski po raz pierwszy reprezentował Uniwersytet Gdański na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podczas spotkania rektorzy rozmawiali m.in. o ustawie 2.0 i jej wdrażaniu w uczelniach, współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich powołana została w 1989 roku w celu zacieśnienia współpracy przez autonomiczne uczelnie. Skupia krajowe uniwersytety kształcące ogólnie. W ramach KRUP działają komisje: Finansowa, Komisja Nauki, Komisja Kształcenia oraz Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji.

W środę 2 grudnia odbyło się posiedzenie online KRUP, któremu w kadencji 2020 – 2024 przewodniczy Rektor UAM w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska. Po raz pierwszy Uniwersytet Gdański reprezentował nowo wybrany rektor prof. Piotr Stepnowski, który witając pozostałych członków KRUP powiedział m.in.: „Jak Państwo wiecie stanowisko rektora objąłem w wyniku dość niespodziewanych i nieprzyjemnych dla Uniwersytetu Gdańskiego okolicznościach. Mandat który powierzyła mi społeczność akademicka, zobowiązuje mnie do wytężonej pracy dla dobra uczelni. A istotnym punktem tego zadania jest współpraca z innymi uczelniami, w tym uniwersytetami. Jak ważna jest dla mnie wzajemna pomoc, zaufanie, które muszą zastąpić rywalizację świadczy chociażby fakt, że byłem inicjatorem powołania Związku uczelni, który ma spajać cele i działania Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oferuję Państwu swoje doświadczenia, wiedzę i deklaruję chęć pracy w KRUPie. Ufam, że działając wspólnie, w jednej płaszczyźnie porozumienia osiągniemy więcej, co z kolei posłuży rozwojowi naszych uniwersytetów.”

Podczas posiedzenia rektorzy rozmawiali o bieżących sprawach dotyczących zarządzaniem uczelnią – m.in. o wprowadzaniu przepisów ustawy 2.0 oraz o współpracy z KRASPem i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego