Wywiad Radia MORS z dyrektorem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło drugi rok działalności. W Radiu MORS rozmawiamy z dyrektorem ULO Waldemarem Kotowskim, o tym czym wyróżnia się ta szkoła na tle innych trójmiejskich liceów, czego oczekują od niej uczniowie i ich rodzice, jakie nowe klasy profilowe zostały uruchomione od 1 września i o przedmiocie, do którego dyrektor szkoły przygotowywał podręczniki, czyli o Przedsiębiorczości.

- Rozpoczynając działalność szkoły w zeszłym roku zaproponowaliśmy uczniom klasy o dwóch profilach – powiedział Radiu MORS Waldemar Kotowski. – Były to klasy matematyczno-fizyczno-informatyczna i biologiczno-chemiczna. W tym roku dodaliśmy do nich jeszcze dwa profile. Jeden to profil humanistyczny, gdzie uczniowie mają więcej zajęć z języka polskiego i historii, oprócz tego obowiązkowo trzy języki obce i tu mogą wybierać oprócz obowiązkowego angielskiego spośród norweskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, a na zajęciach pozalekcyjnych także język chiński. Ta klasa będzie miała także retorykę, kulturę antyczną, a w ramach języka polskiego teatrologię. Drugi dodany profil to klasa, której oczywiście nie mogłem sobie odmówić, czyli taka, która będzie miała więcej godzin lekcyjnych z ekonomii i geografii, czyli potocznie nazywany w wielu szkołach mat-geo. Tam będzie matematyka jako przedmiot wiodący, oprócz tego rozszerzona geografia i cały szereg przedmiotów ekonomicznych. Już w pierwszej klasie zaczną ze mną mikroekonomię, później będą podstawy przedsiębiorczości, które będziemy rozszerzać o makroekonomię, finanse, marketing i zarządzanie.

Dyrektor ULO mówił także o misji szkoły wynikającej ze słów widniejących na sztandarze placówki – Szacunek, Tolerancja, Otwartość i spuścizny intelektualnej patrona szkoły prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, o tym jak wykorzystywana jest obecność szkoły na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego i dostęp do laboratoriów i pracujących tu naukowców, a także o możliwościach jakie daje planowane zaangażowanie się uczniów w prace studenckich kół naukowych.

Całego wywiadu można wysłuchać w podcaście umieszczonym na stronie Radia MORS:

Maciej Goniszewski, Kierownik Radia MORS