Pożegnanie prof. Dariusza Borowiaka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Profesora Dariusza Borowiaka

 

Kierownika Zakładu Limnologii Instytutu Geografii,

Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Oceanografii i Geografii w latach 2013-2016

 

Żegnamy znakomitego naukowca, dydaktyka i praktyka.

Wychowawcę wielu pokoleń geografów 

 

 

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składa

Rektor wraz z całą Społecznością Akademicką Uniwersytetu Gdańskiego.

Pożegnanie prof. Dariusza Borowiaka
dodano przez: ZP