Pożegnanie: profesor Tadeusz Maciejewski

Z głębokim żalem informujemy,

że 16 listopada 2022 roku

zmarł

Profesor Tadeusz Maciejewski,

wieloletni kierownik Katedry Historii Prawa.

 Żegnamy znakomitego naukowca,

dydaktyka i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

 

Cześć Jego pamięci

składają Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Gdańskiego

 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 26 listopada 2022 r., o godz. 09:30, w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku i połączona będzie ze wspomnieniem Zmarłego.

Kondukt żałobny wyruszy o godz. 12:00 sprzed bramy głównej cmentarza Centralnego “Srebrzysko”.

 

prof. Tadeusz Maciejewski
zp