Oddaj krew na uniwersytecie!         

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia zaprasza chętnych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego do oddania krwi. To kolejna akcja krwiodawcza, po październikowej Wampiriadzie, odbywająca się na naszej uczelni.

Oddać krew na Kampusie będzie można dwukrotnie: 23 listopada 2022 na Wydziale Chemii (sala F16) oraz 8 grudnia 2022 na Wydziale Nauk Społecznych (sala C202) w godzinach od 8:00 do 13:00.

Akcja zorganizowana jest we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ.

Jeżeli połączymy oba potencjały – Centrum Krwiodawstwa i nasz uniwersytet – być może uratujemy kilka istnień ludzkich – mówi Główny Specjalista ds. BHP i ppoż. mgr inż. Tomasz Klawikowski.                                                                                                                           

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem pesel. Wszelkie informacje związane z odpowiednim przygotowaniem się do pobierania krwi, znajdują się na stronie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPOZ:

https://wckik.pl/wp/poradnik-dawcy/                                                                                  

oraz w załączniku na stronie Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Uniwersytetu  Gdańskiego:                                                                                        

https://bhp.ug.edu.pl/akcja-oddawania-krwi-na-ug/

Warto pomagać. Liczy się każda kropla krwi!

Martyna Rogalewska, studentka filologii polskiej, spec. dziennikarstwo