70-lecie prof. Tadeusza Stegnera - relacja

prof. Tadeusz Stegner

Wręczenie srebrnego medal UG, premiera książki o jubilacie oraz przemowy znamienitych gości - to wszystko przygotowano na 70-lecie prof. dr hab. Tadeusza Stegnera, historyka od wielu lat związanego z naszą uczelnią. W uroczystości wzięły udział władze uczelni, samorządów oraz ważne postacie z polskiej polityki m.in. dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ, który pełnił funkcję ministra w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. 

- Wiele osób przewinęło się przez te 70 lat i wszystkich będę mile wspominał, nawet tych, którzy mi źle życzyli. Oczywiście o ile będę pamiętał, że mam coś do wspominania - żartował jubilat.  

Podczas spotkania wypowiadało się wielu gości m.in. Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, Wiceprezydent Gdyni Michał Guć, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp dr hab. Marcin Hintz, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. 

Pierwszy z nich głos zabrał prof. Arkadiusz Janicki, który wygłosił laudację jubilata. Dziekan Wydziału Historii wymienił m.in. najważniejszą pracę prof. Tadeusza Stegnera, czyli ”Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914”, jego działalność związaną z miastem Gdynia oraz krótki epizod aktorski profesora, czyli rolę Sierżanta Hoppa w inscenizacji „Niemców” Leona Kruczkowskiego.  

Rektor UG

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor UG prof. Piotr Stepnowski wręczył prof. Tadeuszowi Stegnerowi srebrny medal Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati w dowód uznania za wieloletnią pracę dydaktyczną, wkład w rozwój UG oraz budowanie pozytywnego wizerunku uczelni. Rektor podkreślił też doświadczenie i wspaniałą postawę Jubilata, którego można, jak powiedział „stawiać za wzór uniwersytecki". 

 W imieniu Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza życzenia jubilatowi przekazała jego doradca Małgorzata Gładysz. 

 W imieniu Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza życzenia jubilatowi przekazała jego doradczyni Małgorzata Gładysz. 

Podczas uroczystości zaprezentowano także specjalnie przygotowaną na to wydarzenie książkę „Wędrówki po dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Stegnera” pod redakcją prof. UG Arkadiusza Janickiego i dr Iwony Janickiej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. O nowej publikacji opowiedziała Dyrektor Wydawnictwa Joanna Kamień, po czym wręczyła jubilatowi spersonalizowany ex libirs. 

Prof. Tadeusz Stegner nie zamierza  zaprzestania swojej działalności dydaktycznej i naukowej. W przemowie, która zakończyła wydarzenie, podziękował władzom uczelni za możliwość kontynuowania pracy właśnie na UG.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG