Pożegnanie dr Danuty Żebrowskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Doktor Danuty Żebrowskiej

nauczyciela akademickiego metodyki nauczania języka polskiego i literatury
w Instytucie Filologii Polskiej
na Wydziale Humanistycznym i Filologiczno-Historycznym.
Wychowawczyni wielu pokoleń polonistów.

 

Cześć Jej pamięci składają
Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Gdańskiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26 listopada br. Msza godz. 9.30 Kościół św. Jerzego w Sopocie. Pogrzeb na Cmentarzu Łostowickim o 11.30

ZP