Dr Krzysztof Czub odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi

fot.

Dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego postanowieniem Prezydenta RP został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność publiczną w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 18 listopada br. w Warszawie.

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG