Studenci ze Studenckiej Poradni Prawnej wyróżnieni przez Miasto Gdańsk!

Studencka Poradnia Prawna działająca na Wydziale Prawa i Administracji, kierowana przez dr Tomasza Snarskiego, została wyróżniona w kategorii „Grupa / Klub / Rodzina wolontariacka/ki”, w ramach Gali konkursu „Aktywni w Europejskiej Stolicy Wolontariatu".

 

Podczas gali 3 grudnia Poradnię reprezentowała Wiceprzewodnicząca Rady Koordynatorów SPP WPiA UG Zuzanna Moczadło (w tym czasie Przewodnicząca uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji poradni prawnych w Szczecinie). Nagrodę w tej kategorii wręczyła studentom podczas gali 03.12.2022 Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Konkurs „Aktywni w Europejskiej Stolicy Wolontariatu” w poprzednich latach organizowany był pod hasłem "Aktywni w mieście". Jak informują organizatorzy w związku z tym, że Gdańsk został ogłoszony w 2022 r. Europejską Stolicą Wolontariatu, postanowiono w tym roku zmienić - wyjątkowo - nazwę konkursu. 

Niezmiernie cieszę się z tego wyróżnienia, przyznanego w szczególnym roku, w którym Gdańsk nosi tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Można powiedzieć, że to właśnie dzięki takim działaniom, jakie podejmujemy w Poradni, Gdańsk jest naprawdę miastem wolontariuszy, a szerzej miastem solidarności.  Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce do promowania dobrych postaw społecznych jak środowisko uniwersyteckie? Dlatego też bardzo chcę podziękować Władzom Uczelni oraz Wydziału Prawa i Administracji za ustawiczne wspieranie działalności Poradni i stworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju - mówi opiekun Poradni dr Tomasz Snarski. 

Studencka Poradnia Prawna („Poradnia”) funkcjonuje już od 20 lat. Od samego początku Poradnia była zrzeszona w ogólnopolskiej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, skupiającej uniwersyteckie poradnie prawne na terenie całego kraju.

Studenci, którzy tu działają, udzielają porad z zakresu prawa nieodpłatnie, czyli w ramach wolontariatu. Poradnia to również miejsce, w którym studenci mają okazję wzbogacić swoje doświadczenie oraz rozwijać poczucie empatii i wrażliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest zainteresowanym osobom fizycznym oraz organizacjom działających w sferze pożytku publicznego, które nie są w stanie pozwolić sobie na pomoc profesjonalnego pełnomocnika ze względu na trudną sytuację materialną.

- Studenci działający w Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UG zasługują na najwyższe uznanie. Pokazują bowiem poprzez konkretne zaangażowanie, że etos prawniczy to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.  Niejednokrotnie zgłaszają się do naszej Poradni ludzie, którzy nie mają podstawowej wiedzy prawnej, pozostają zagubieni, nie potrafią nawet odnaleźć drogi do właściwego prawnika. Dla wielu wizyta w Poradni i skorzystanie z naszej pomocy to jedyny kontakt z prawnikiem, jaki mieli w całym życiu. Czasem wystarczy naprawdę odrobina empatii, dobrej woli i pracy, by pomóc wskazać potrzebującej osobie rozwiązanie zaistniałego problemu. Czasem też, nawet gdy oceniamy, że w danej sprawie nie ma już szans na skuteczne rozwiązania prawne, to i tak samo wyjaśnienie problemu w sporządzanej opinii jest dla naszych klientów pomocne - dodaje dr Tomasz Snarski. - Niezwykle cenne w funkcjonowaniu naszej Poradni jest to, że łączy ona naukę praktyki prawniczej w zakresie sporządzania opinii prawnych z konkretną pomocą potrzebującym. Studenci przygotowują opinie prawne z różnych gałęzi i dziedzin prawa pod opieką doświadczonych opiekunów (wykładowców Wydziału Prawa i Administracji). Co ważne, mają obowiązek przygotować swoją opinię nie tylko jak najlepiej merytorycznie, ale także winni przestrzegać najwyższych standardów etycznych. Nasza Poradnia jest zresztą zrzeszona z ogólnopolską Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która na bieżąco weryfikuje standardy funkcjonowania uniwersyteckiego poradnictwa prawnego w całym kraju.

Działalność studentów nie ogranicza się jednak wyłącznie do udzielania porad prawnych. 

- Ważną częścią działalności naszej Poradni jest także edukacja. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami średnimi. Przygotowujemy warsztaty i lekcje poświęcone wybranym zagadnieniom prawnym. Organizujemy też szkolenia dla studentów i współpracujemy z samorządami zawodowymi. Na przykład w marcu tego roku we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych zorganizowaliśmy sympozjum pt. "Jak sporządzić dobrą opinię prawną?". Poradnia stanowiła też punkt koordynacyjny dla punktów pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy funkcjonujących przy trójmiejskich prawniczych samorządach zawodowych. Wreszcie, w bieżącym roku akademickim już po raz drugi organizujemy cykl prelekcji dotyczących praktycznych aspektów szeroko rozumianego prawa karnego we współpracy ze "Stowarzyszeniem Prokuratorów Lex Super Omnia" - dodaje dr Tomasz Snarski. 

Gratulujemy Studentom ze Studenckiej Poradni Prawnej i ich opiekunowi dr. Tomaszowi Snarskiemu!

Więcej o wydarzeniu na gdansk.pl

Strona Poradni

Reprezentująca Poradnię Zuzanna Moczadło odbiera wyróżnienie z rąk Prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Reprezentująca Poradnię Zuzanna Moczadło odbiera wyróżnienie z rąk Prezydent Aleksandry Dulkiewicz

oprac.MNG/ZP