MWB z tytułem "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019"

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
decyzją Kapituły Programu Symbol 2019
otrzymał prestiżowy tytuł
Symbolu Synergii Nauki i Biznesu 2019

 

Symbol 2019 to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od 9 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. Jest to medialne wsparcie budowania dobrego, solidnego wizerunku firm i przedsiębiorstw. 

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Celem tego działania jest, aby pisząc i mówiąc o danej firmie mieć na myśli najlepszą, symboliczną jakość zarządzania i działania. Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Pośród wyróżnionych w tegorocznej edycji znalazły się także: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego czy Uniwersytet Rzeszowski. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. 

 

Dziekan MWB UG i GUMed prof. dr hab. Igor Konieczny odebrał nagrodę na Gali, która odbyła się 22 listopada 2019 w Katowicach. Gala poświęcona była m.in. tematowi Synergii Nauki i Biznesu, a wśród grona laureatów konkursów znaleźli się liderzy polskie gospodarki i innowacyjności. Dziekan udzielił również wywiadu, na podstawie którego powstał artykuł opublikowany w Monitorze Rynkowym, dodatku do Rzeczypospolitej pod tytułem "Biotechnologia: badania i kształcenie".

Biuro Promocji UG