Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr Agaty Motyki-Pomagruk

Na zdjęciu dr Agata Motyka-Pomagruk

Na zdjęciu dr Agata Motyka-Pomagruk z MWB UG i GUMed.

Dr Agata Motyka-Pomagruk, pracownik Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.

Wyniki badań pracy doktorskiej pt. "Charakterystyka genotypowa i fenotypowa bakterii z gatunku Dickeya solani oraz opracowanie nowatorskich metod ochrony roślin przed patogenami roślinnymi" dr Agaty Motyki-Pomagruk z Uniwersytetu Gdańskiego zostały wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Doktorantka uhonorowana została za badania pozwalające na poznanie i opisanie pełnej puli genetycznej bakterii Dickeya solanui sprawcy bardzo groźnych chorób ziemniaka. Wyniki badań są szczególnie przydatne dla praktyki rolniczej i znajdą zastosowanie w hodowli odpornościowej, co spowoduje ograniczenie strat w produkcji ziemniaków. 

Promotorem w przewodzie doktorskim była prof. dr hab. Ewa Łojkowska, kopromotorem prof. Alessio Mengoni z Uniwersytetu we Florencji, a promotorem pomocniczym był dr inż. Wojciech Śledź.

Rozprawa ta powstała m.in. w ramach współpracy z zespołem prof. dr hab. inż. Pawła Pohla, kierownika Katedry Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej. 

Więcej informacji na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Biuro Rzecznika Prasowego