nauka
Na zdjęciu dr Agata Motyka-Pomagruk z MWB UG i GUMed. Dr Agata Motyka-Pomagruk, pracownik Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za…