Czy nieformalne sposoby nauczania j. polskiego są skuteczne? Naukowcy UG z grantem od NAW-y

Niekonwencjonalne drogi uczenia się j. polskiego przez ukraińskich uchodźców zbadają naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W projekt zaangażowani są także badacze z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowym im. Łesi Ukrainki oraz włoski psycholingwista Jacopo Saturno. Inicjatywa otrzymała dofinansowanie w wysokości 222 800 zł od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Naukowcy chcą zbadać proces nauki j.polskiego wśród uchodźców, którzy zdobywają te kompetencje ze źródeł nieformalnych  - Polskie instytucje państwowe nie są przygotowane na napływ blisko 4 mln Ukraińców z doświadczeniem uchodźczym, nie są również w stanie błyskawicznie zorganizować i zapewnić im należytego nauczania - mówi prof. dr hab. Przemysław Gębal, kierownik projektu.

W badaniach uwzględnione zostaną różne inicjatywy lokalne, szkoły prywatne, czy platformy edukacyjne. Do tych grup należą m.in. samodzielni tutorzy internetowi, czy youtuberzy. Zespół poza zidentyfikowaniem powyższych podmiotów zajmie się także analizą metod i strategii nauczania przez nie stosowanych.  

Naukowcy z UG i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymali na ten cel  228,800 zł w ramach Grantu Interwencyjnego NAWA, który wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska. Z tego samego źródła na projekt „Psy wojny: Dobór naturalny u psów domowych podczas wojny” dofinansowanie dostali biolodzy z UG.

- Ważnym ogniwem naszego rozwoju na arenie międzynarodowej jest także współpraca naukowa ze znanym włoskim psycholingwistą dr. Jacopo Saturno z włoskiego uniwersytetu w Bergamo, zajmującym się badaniami w zakresie przyswajania języka polskiego jako obcego przez Słowian Wschodnich - opowiadają twórcy projektu.

Projekt pt. „Mapowanie nowych agentów i tendencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego wśród ukraińskich imigrantów w Polsce”  będzie realizował zespół składający się z lingwistów stosowanych, glottodydaktyków polonistyczych oraz antropologów kultury: prof. dr hab. Przemysław Gębal (UG) – kierownik projektu, dr Irena Chawrilska (UG), dr hab. Zbigniew Szmyt, prof. UAM  (UAM), dr Karol Krzyżosiak (UAM).

NAWA
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG